Új minőségű tudással a jövőbe

Az egymást követő technológiai forradalmak nyomán a tudás fogalma mára megváltozott. Az igazi kihívást már nem az információhoz való hozzáférés jelenti, hanem annak rendszerezése, felhasználása és hatékony továbbadása.

A jövő kihívásaira készíti fel a fiatalokat a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC), ahol nemrég egyedülálló oktatási mintarendszert vezettek be. Erről is kérdeztük Molnárné Rénes Éva főigazgatót.

Molnárné Rénes Éva főigazgató

Molnárné Rénes Éva: Minden iskola egyedi arculatát megtartottuk (Fotó: Hegedüs Róbert)

–Jelenleg a negyedik ipari forradalom zajlik. Ez a szakképzésben mit jelent, és a BMSZC hogyan vesz benne részt?

–Az ipar 4.0 és magának a negyedik ipari forradalomnak az elemei, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a fejlett analitika, a kiterjesztett és virtuális valóság, a kollaboratív robotok megjelenése azt mutatja, hogy radikálisan átalakul a termelés és a munka jellege. Az előrejelzések szerint a 2020-as évekre Európában az állások többségéhez már magasan képzett munkaerőre és a legújabb technológiai ismeretekre lesz szükség. Az oktatásban mi is szembesülünk ezzel a kihívással, és felmérve a munkaerőpiac jelenlegi átrendeződését, igyekszünk ennek megfelelni. Úgy gondoljuk a centrumban, hogy megoldást jelenthet a célirányos, gyakorlatorientált képzés, amely koncentrált módon biztosítja a friss tudást. Országosan negyvennégy, Budapesten öt szakképzési centrum jött létre. Ebből az egyik a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, amelyhez tizenkettő, nagy tradíciókkal rendelkező intézmény tartozik. Tagintézményeink a műszaki szakmai képzés területén kiemelkedő oktatási múltra visszatekintő, főként villamosipari, elektronikai, informatikai, távközlési, gépészeti képzést folytatnak, valamint a fővárosban egyedülálló módon csak itt képeznek vegyipari, vegyészeti, vízügyi és távközlési szakembereket. Mi nem divatszakmákat oktatunk, hanem a munkaerőpiac igényeire reagálva, tradicio­nális, letisztult szakmaszerkezettel várjuk a hozzánk jelentkezőket.

–A gazdasági életben kikkel és hogyan működnek együtt, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati tudást is szerezzenek a tanulók?

–Egyik kiemelt partnerünk a világ egyik vezető technológiai vállalata, a Festo, amely az ipari automatizálás terén Németországban is az Ipar 4.0 platform egyik alapító tagja. Aktívan részt vesz az Ipar 4.0 Nemzeti technológiai platform munkájában, és csatlakozott több kutatási kezdeményezéshez, közöttük az okosgyár programhoz is. A BMSZC-ben oktatott eddigi kiemelkedő automatikai, mechatronikai oktatási rendsze­rein­ket kiegészítettük a Festo Ipar 4.0 moduláris kiber-fizikai gyártósori oktatási rendszerével és a hozzá tartozó gyakorlati feladataival, amit nappali és esti munkarendű oktatásunkban kívánunk a 2018/2019-es tanév második félévében integrálni.

–Milyen új módszereket alkalmaznak a centrum iskoláiban?

–A világon elsőként és jelenleg is egyedülálló módon a BMSZC, a Cisco Magyarország Kft. és a HTTP Alapítvány együttműködésében új típusú oktatásszervezési módszert vezettünk be. A Cisco Webex Board fejlesztése, alkalmazása módszertanilag is innovatív kezdeményezés, mert ez az eszköz támogatja a csoportos kutató- és gyűjtőmunkát, felfedező tanulásra ösztönöz, és elősegíti a duális képzés atipikus formáit. A tanulók a legmodernebb kommunikációs formák segítségével tanulhatnak egy időben, de térben saját iskolájukban, egy oktatóval, interaktívan. Az egy évre szóló megállapodás alatt lehetőség nyílik megvizsgálni, a hazai szakképzésben hogyan lehet alkalmazni az együttműködéses technológiákat és a világ egyik legmodernebb együttműködési platformját. A duális képzés és az Ipar 4.0 program keretében például a Continental, a GE Power, a Festo és a Siemens vállalattal is együttműködve indítunk osztályokat, amelyek a szakma és a technológia kihívásainak megfelelően képzik a leendő szakembereket.

–A duális képzést hogyan, milyen formában vezették be az intézményekbe?

–Mi működtetjük hagyományos formában is, amikor nálunk van az elméleti, a cégeknél pedig a gyakorlati oktatás, de sikerült bevezetni egy új megoldást is a BMSZC–ITSH céges együttműködést, amelynek keretében adott tantárgyakat teljes tanéven keresztül IT-cég szakemberei oktatnak társadalmi felelősségvállalás keretében.

–Mi a közös a centrumhoz tartozó iskolákban, és mennyire ön­- állók?

–A BMSZC-ben tizenkét ágazatban tizenkét tagintézményünk képzi a jövő szakembereit. A 8722 diákot csaknem ezer dolgozó segíti hozzá a szakmai kompetenciák elsajátításához. Minden iskolának megtartottuk az egyéni arculatát, a tanterv adott, tehát itt gyakorlatilag „csak” a stratégia, a módszertan és a technológia a közös. Szeretném kiemelni, hogy Magyarországon mi képezzük a legtöbb informatikai szakembert, több mint négyezer főt, és évente mintegy hat-hétszáz diák tesz sikeres szakmai vizsgát és szerez szakképesítést. Úgy gondoljuk, az ország negyvennégy szakképzési centruma közül kiemelkedünk kreativitásunkkal, innovatív módszertani megújulásra törekvésünkkel.

–Milyen konkrét eredmények támasztják ezt alá?

–A hazai szakmai versenyeken eredményesen szerepelnek tagintézményeink tanulói, mindemellett nemzetközi szinten is megmérettetjük magunkat. Így juthatott ki 2018 tavaszán Barcelonába az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziumunk a World Scholar’s Cup Barcelona Round versenyre. Iskolánk egy csapataranyérmet, egyéniben két arany- és egy ezüstérmet szerzett. Híres hazai és európai gimnáziumokat is maguk mögött hagyva csapatunk bejutott a döntőbe, amit évek óta a Yale Egyetemen rendeznek New Yorkban, ahol 2018 novemberében az elődöntőhöz hasonlóan arany- és ezüstérmeket szereztek. Eredményeink egyre ismertebbek és elismertebbek, a legutóbbi országos kompetenciamérési és érettségi eredményeink alapján az ország legjobb huszonöt szakgimnáziumi rangsorába négy tagintézményünk is bekerült.

–Ez azt is jelenti, hogy a szakképzést választó fiatalok közül egyre többen jelentkeznek az önök iskoláiba?

–Tagintézményeink és képzési kínálatunk is egyre népszerűbb, mind az általános iskolai korosztály, mind a szülők számára, amit a kilencedik évfolyamra történő beiskolázási eredmények is tükröznek. Míg az országos átlag 53,6 százalékos, a centrumunkban ez magasan az országos átlag fölötti: 82,7 százalékos.

–Akik a BMSZC iskoláiban végeznek, mekkora eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon?

–Nálunk olyan szakképesítéseket lehet szerezni, amelyek a munkaerőpiac, a gazdaság, valamint a lakosság által is keresettek. A kis- és középvállalkozásokkal, illetve a nagyvállalatokkal kötött együttműködési megállapodások és tanulószerződések garantálják nemcsak az intézményeink gyakorlati képzéseit, a műhelymunkák szervezését, de elősegítik a végzett tanu­lóink elhelyezkedését az adott cégnél. A legfőbb célunk a technikusi réteg hiányát pótolni a gazdasági-ipari szereplők részére, de a mérnöki képzésre jelentkezők is többnyire a mi intézményeinket választják. 

–Milyen szakmai kihívást jelent az ön számára a szakképzés megújítása?

–Nagyon örülök, hogy a szakpolitika is komoly lépéseket tesz a szakképzés fejlesztésére, és annak is, hogy a koncepciók létrehozása előtt bevonták a Szakképzési Innová­ciós Tanács műhelymunkáiba mind a szakképzés, mind a munkaerő­piac szereplőit, és széleskörűen véleményeztetnek nemcsak a szakmai, hanem a társszervezetekkel egyaránt, a holnapután tervezése érdekében. Nagyon fontos, hogy nemcsak jelen vannak, hanem aktívan segítik és támogatják elképzeléseinket, és figyelembe veszik a stratégiák előterjesztése kapcsán. Nekem az a szakmai hitvallásom, hogy akkor lehet sikeresebb nemzetünk a jövőben, ha a fiatal generációt hozzásegítjük a legkorszerűbb, versenyképes tudáshoz. Úgy vélem, személyes felelőséggel tartozom az ország egyik legerősebb szakképzési centruma jövőjéért, ezért állandóan új módszereken, megoldásokon gondolkozom. A Budapesti Műszaki Centrum képviselőjeként továbbra is az az üzenetünk, hogy mi aktív partnerek vagyunk minden olyan konstruk­cióban, ahol látjuk a hozzáadott értékünket, és valós sikereket, eredményeket tudunk közösen elérni.

Forrás: magyarhirlap.hu